Micronucleus, Germline

Mikrokärna, reproduktiv

Svensk definition

De små, reproduktiva och icke-transkriptiva cellkärnorna hos cilieförsedda protozoer vilka skiljer sig från de större, vegetativa och transkriptionsaktiva makrokärnorna. Mikrokärnor deltar i meios och autogami vid genetisk konjugation.

Engelsk definition

The smaller, reproductive, transcriptionally inert nucleus in the cells of ciliate protozoans, as distinguished from the larger, vegetative, transcriptionally active MACRONUCLEUS. Micronuclei participate in MEIOSIS and autogamy during GENETIC CONJUGATION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Germline Micronucleus Micronuclei, Germline Germline Micronuclei Germinal Micronucleus Micronucleus, Germinal