Bartter Syndrome

Bartters sjukdom

Svensk definition

Förstoring och nybildning av juxtaglomerulära celler, vilket ger hypokalemisk alkalos (förhöjd pH-värde i blodet med minskad kaliummängd) samt hyperaldosteronism (ökad utsöndring av binjurebarkhormone t aldosteron) karakteriserad av normalt blodtryck och höjd plasmareninnivå. Sjukdomen drabbar ofta barn och är troligen ärftlig och kan vara förenad med andra missbildningar; kallas också juxtaglomeru lärcellshyperplasi.

Svenska synonymer

Bartters syndrom

Engelska synonymer

Syndrome, Bartter Juxtaglomerular Hyperplasia with Secondary Aldosteronism Bartter's Disease Bartters Disease Bartter's Syndrome Bartters Syndrome Syndrome, Bartter's Aldosteronism with Hyperplasia of the Adrenal Cortex Bartter Disease