Alcohol Withdrawal Delirium

Delirium tremens

Svensk definition

Ett akut förvirringstillstånd till följd av abstinens eller minskad alkoholkonsumtion. Hallucinationer, takykardi, förhöjt blodtryck, rastlöshet och sömnlöshet är karaktäristiska symtom. Obehandlat kan tillståndet bli livshotande.

Engelsk definition

An acute organic mental disorder induced by cessation or reduction in chronic alcohol consumption. Clinical characteristics include CONFUSION; DELUSIONS; vivid HALLUCINATIONS; TREMOR; agitation; insomnia; and signs of autonomic hyperactivity (e.g., elevated blood pressure and heart rate, dilated pupils, and diaphoresis). This condition may occasionally be fatal. It was formerly called delirium tremens. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1175)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Delirium, Alcohol Withdrawal Delirium Tremens Delirium Tremens, Alcohol Withdrawal Induced Alcohol Withdrawal-Induced Delirium Tremens Alcohol Withdrawal Induced Delirium Tremens Autonomic Hyperactivity, Alcohol Withdrawal Associated Alcohol Withdrawal Associated Autonomic Hyperactivity Alcohol Withdrawal Hallucinosis Hallucinosis, Alcohol Withdrawal