Adenoma, Acidophil

Adenom, acidofilt

Svensk definition

En godartad tumör som oftast uppträder i hypofysens främre lob, och vars celler färgas av sura färgämnen. Denna typ av tumörer kan ge upphov till överproduktion av tillväxthormon.

Engelsk definition

A benign tumor, usually found in the anterior lobe of the pituitary gland, whose cells stain with acid dyes. Such pituitary tumors may give rise to excessive secretion of growth hormone, resulting in gigantism or acromegaly. A specific type of acidophil adenoma may give rise to nonpuerperal galactorrhea. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Acidofilt adenom

Engelska synonymer

Acidophil Adenoma Acidophil Adenomas Adenomas, Acidophil Adenoma, Eosinophil Adenomas, Eosinophil Eosinophil Adenoma Eosinophil Adenomas Adenoma, Eosinophilic Adenomas, Eosinophilic Eosinophilic Adenoma Eosinophilic Adenomas Adenoma, Acidophilic Acidophilic Adenoma Acidophilic Adenomas Adenomas, Acidophilic