Adenoma, Basophil

Adenom, basofilt

Svensk definition

En liten tumör i hypofysens främre lob vars celler låter sig färgas med basiska färgämnen. Kan ge upphov till överproduktion av ACTH, vilket resulterar i Cushings syndrom.

Engelsk definition

A small tumor of the anterior lobe of the pituitary gland whose cells stain with basic dyes. It may give rise to excessive secretion of ACTH, resulting in CUSHING SYNDROME. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Basofilt adenom

Engelska synonymer

Adenomas, Basophil Basophil Adenoma Basophil Adenomas Adenoma, Basophilic Adenomas, Basophilic Basophilic Adenoma Basophilic Adenomas