Giant Cell Tumor of Tendon Sheath

Jättecellstumör i senskida

Svenska synonymer

Fibröst histiocytom i senskida Nodulär tenosynovit Lokaliserad jättecellstumör i senskida

Engelska synonymer

Tenosynovial Giant Cell Tumor Fibrous Histiocytoma of Tendon Sheath Localized Giant Cell Tumor of the Tendon Sheath Localized Nodular Tenosynovitis Localized Nodular Tenosynovitides Nodular Tenosynovitides, Localized Nodular Tenosynovitis, Localized Tenosynovitides, Localized Nodular Tenosynovitis, Localized Nodular Localized Pigmented Villonodular Synovitis Nodular Tenosynovitis Nodular Tenosynovitides Tenosynovitides, Nodular Tenosynovitis, Nodular