Neuroendocrine Cells

Neuroendokrina celler

Svensk definition

Specialiserade nervceller som producerar hormoner, så som neuropeptider eller biogena aminer. De finns vanligen i nervsystemet, som t ex hypotalamus, men kan påträffas i andra organ. Dessa nervceller innehåller täta neurosekretoriska korn och proproteinkonvertaser som vid stimulering snabbt åstadkommer frisättande av neurohormoner i blodomloppet.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Neuroendocrine Cells, Neuroendocrine Neuroendocrine Cell Endocrine Neurons Endocrine Neuron Neuron, Endocrine Neurons, Endocrine