Chylomicron Remnants

Kylomikronrester

Svensk definition

Ämnesomsättningsprodukter av kylomikronpartiklar, från vilka triglycerider selektivt avlägsnats av lipoproteinlipas. Dessa rester är bärare av födoämnesfetter i blodet och rika på kolesterol. Deras reaktioner med makrofager, endotelceller och de glatta musklernas celler i kärlväggen kan leda till ateroskleros.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Remnants, Chylomicron Chylomicron Remnant Remnant, Chylomicron