Insomnia, Fatal Familial

Fatal familjär insomni

Svensk definition

En autosomalt dominant sjukdom som kännetecknas av nedbrytning av talamus och tilltagande sömnlöshet. Tillståndet orsakas av en mutation i prionproteinet.

Engelsk definition

An autosomal dominant disorder characterized by degeneration of the THALAMUS and progressive insomnia. It is caused by a mutation in the prion protein (PRIONS).

Svenska synonymer

Insomnia, fatal familjär

Engelska synonymer

Fatal Familial Insomnias Insomnias, Fatal Familial Insomnia Familial Fatal Familial Fatal, Insomnia Familial Fatals, Insomnia Fatal, Insomnia Familial Fatals, Insomnia Familial Insomnia Familial Fatals Familial Fatal Insomnia Familial Fatal Insomnias Fatal Insomnia, Familial Fatal Insomnias, Familial Insomnia, Familial Fatal Insomnias, Familial Fatal Fatal Familial Insomnia