Korsakoff Syndrome

Korsakoffs syndrom

Svensk definition

En förvärvad, kognitiv störning kännetecknad av ouppmärksamhet och bristande närtidsminne. Sjukdomen är ofta förknippad med kronisk alkoholism, men kan även bero på näringsbrist, skallskada, tumörer, cerebrovaskulära störningar, hjärninflammation, epilepsi eller andra sjukdomstillstånd.

Svenska synonymer

Korsakoffs psykos Wernicke-Korsakoffs syndrom

Engelska synonymer

Wernicke-Korsakoff Syndrome Wernicke Korsakoff Syndrome Wernicke-Korsakoff Syndromes Korsakoff Psychosis Korsakoff Psychoses Psychoses, Korsakoff Psychosis, Korsakoff