Lyme Neuroborreliosis

Neuroborrelios

Svensk definition

Infektioner i nervsystemet, orsakade av fästingburna spiroketer i gruppen Borrelia burgdorferi. Sjukdomen kan påverka delar av både det centrala och det perifera nervsystemet tillsammans eller var för sig. Vanliga kliniska tecken är lymfocytisk meningit, skallneuropati (oftast i ansiktet), polyradikulopati, samt lindriga störningar av minnet och andra kognitiva funktioner. Mer sällan kan en mer omfattande inflammation av det centrala nervsystemet (encefalomyelit) tillstöta. I det perifera nervsystemet är B. burgdorferi-infektion förknippad med mononeuritis multiplex och polyradikuloneurit.

Engelsk definition

Nervous system infections caused by tick-borne spirochetes of the BORRELIA BURGDORFERI GROUP. The disease may affect elements of the central or peripheral nervous system in isolation or in combination. Common clinical manifestations include a lymphocytic meningitis, cranial neuropathy (most often a facial neuropathy), POLYRADICULOPATHY, and a mild loss of memory and other cognitive functions. Less often more extensive inflammation involving the central nervous system (encephalomyelitis) may occur. In the peripheral nervous system, B. burgdorferi infection is associated with mononeuritis multiplex and polyradiculoneuritis. (From J Neurol Sci 1998 Jan 8;153(2):182-91)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroborreliosis, Lyme Lyme Disease, Nervous System Neuroborreliosis, Borrelia burgdorferi Borrelia burgdorferi Neuroborreliosis Neuroborrelioses, Borrelia burgdorferi Lyme Borreliosis, Nervous System Nervous System Lyme Disease Nervous System Lyme Borreliosis Encephalopathy, Lyme Disease Encephalopathies, Lyme Disease Lyme Disease Encephalopathies Lyme Disease Encephalopathy Lyme Disease Mononeuritis Multiplex Mononeuritis Multiplex, Lyme Disease Peripheral Nervous System Lyme Disease Lyme Meningoradiculitis Meningoradiculitis, Lyme Lyme Polyradiculitis Lyme Polyradiculitides Polyradiculitides, Lyme Polyradiculitis, Lyme Lyme Polyradiculopathy Lyme Polyradiculopathies Polyradiculopathies, Lyme Polyradiculopathy, Lyme Central Nervous System Lyme Disease Lyme Disease, Central Nervous System Lyme Meningoencephalitis Meningoencephalitis, Lyme