Lyme Disease

Lyme-borrelios

Svensk definition

Infektionssjukdom orsakad av spiroketen Borrelia burgdorferi, som huvudsakligen överförs av fästingarna Ixodes dammini och pacificus i Amerika och Ixodes ricinis i Europa. Sjukdomen kännetecknas av hudsymtom såväl i tidigt som sent stadium, påverkan på nervsystemet, hjärtat, ögonen och lederna i varierande grad. Sjukdomen gick tidigare under namnet Lymeartrit och påvisades första gången vid Old Lyme i Connecticut.

Engelsk definition

An infectious disease caused by a spirochete, BORRELIA BURGDORFERI, which is transmitted chiefly by Ixodes dammini (see IXODES) and pacificus ticks in the United States and Ixodes ricinis (see IXODES) in Europe. It is a disease with early and late cutaneous manifestations plus involvement of the nervous system, heart, eye, and joints in variable combinations. The disease was formerly known as Lyme arthritis and first discovered at Old Lyme, Connecticut.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Lyme B. burgdorferi Infection B. burgdorferi Infections Lyme Borreliosis Borreliosis, Lyme Borrelia burgdorferi Infection Borrelia burgdorferi Infections Lyme Arthritis Arthritis, Lyme