Erythema Chronicum Migrans

Erythema chronicum migrans

Svensk definition

En djupt belägen typ av ringformad hudrodnad som följer på fästingbett. Det är ett primärt symtom vid Lyme-borrelios. Bettstället får en röd blemma, som utvidgar sig radiellt som ett icke-fjällande, palpabelt band, och som klarnar centralt. Tillståndet är ofta associerat med systemiska symtom, så som frossa, feber, huvudvärk, illamående, kräkningar, trötthet, ryggont och nackstelhet.

Engelsk definition

A deep type of gyrate erythema that follows a bite by an ixodid tick; it is a stage-1 manifestation of LYME DISEASE. The site of the bite is characterized by a red papule that expands peripherally as a nonscaling, palpable band that clears centrally. This condition is often associated with systemic symptoms such as chills, fever, headache, malaise, nausea, vomiting, fatigue, backache, and stiff neck.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.