Borrelia burgdorferi Group

Borrelia burgdorferi-gruppen

Svensk definition

Gramnegativa, spiralformade bakterier tillhörande Borreliasläktet som ger upphov till infektionssjukdomen borrelios (Lyme disease). Gruppen innehåller ett flertal specifika arter, så som B. afzelii, B. garinii och den egentliga B. burgdorferi. Dessa spiroketer överförs vanligen via fästingar av släktet Ixodes.

Engelsk definition

Gram-negative helical bacteria, in the genus BORRELIA, that are the etiologic agents of LYME DISEASE. The group comprises many specific species including Borrelia afzelii, Borellia garinii, and BORRELIA BURGDORFERI proper. These spirochetes are generally transmitted by several species of ixodid ticks.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Borrelia burgdorferi sensu lato Borrelia afzelii Borreliella afzelii Borrelia garinii Borreliella garinii