Borrelia

Borrelia

Svensk definition

Ett släkte gramnegativa, anaeroba, spiralformade bakterier med flera arter som kan framkalla återkommande feber hos människor och djur.

Engelsk definition

A genus of gram-negative, anaerobic, helical bacteria, various species of which produce RELAPSING FEVER in humans and other animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.