Polyradiculopathy

Polyradikulopati

Svensk definition

Sjukdom eller skada som involverar flera spinala nervrötter. Inflammation i spinalrötter.

Engelsk definition

Disease or injury involving multiple SPINAL NERVE ROOTS. Polyradiculitis refers to inflammation of multiple spinal nerve roots.

Svenska synonymer

Polyradikulit Abdominal polyradikulit

Engelska synonymer

Polyradiculopathies Polyradiculopathy, Abdominal Abdominal Polyradiculopathies Abdominal Polyradiculopathy Polyradiculopathies, Abdominal Polyradiculitis Polyradiculitides