Sciatic Neuropathy

Ischiasneuropati

Svensk definition

Sjukdomstillstånd hos eller skada på ischiasnerven, som delar sig i vadnerven och skenbensnerven. Kliniska manifestationer kan omfatta ischias eller smärta i höftpartiet, pares eller förlamning av de bakre lårmusklerna och musklerna som försörjs av vad- och skenbensnerverna, känselbortfall på sidan och baksidan av låret, benet och fotsulan. Ischiasnerven kan drabbas av skada, ischemi, kollagensjukdomar och andra sjukdomstillstånd.

Engelsk definition

Disease or damage involving the SCIATIC NERVE, which divides into the PERONEAL NERVE and TIBIAL NERVE (see also PERONEAL NEUROPATHIES and TIBIAL NEUROPATHY). Clinical manifestations may include SCIATICA or pain localized to the hip, PARESIS or PARALYSIS of posterior thigh muscles and muscles innervated by the peroneal and tibial nerves, and sensory loss involving the lateral and posterior thigh, posterior and lateral leg, and sole of the foot. The sciatic nerve may be affected by trauma; ISCHEMIA; COLLAGEN DISEASES; and other conditions. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1363)

Svenska synonymer

Ischiasnervsjukdomar Ischiasneurit Ischiasnervenpares

Engelska synonymer

Neuropathies, Sciatic Neuropathy, Sciatic Sciatic Neuropathies Sciatic Nerve Diseases Nerve Disease, Sciatic Nerve Diseases, Sciatic Sciatic Nerve Disease Sciatic Neuritis Neuritides, Sciatic Neuritis, Sciatic Sciatic Neuritides Sciatic Nerve Palsy Nerve Palsies, Sciatic Nerve Palsy, Sciatic Palsies, Sciatic Nerve Palsy, Sciatic Nerve Sciatic Nerve Palsies Lesion of Sciatic Nerve Nerve Lesion, Sciatic Nerve Lesions, Sciatic Sciatic Nerve Lesion Sciatic Nerve Lesions Neuralgia-Neuritis, Sciatic Nerve Neuralgia Neuritis, Sciatic Nerve Neuralgia-Neuritides, Sciatic Nerve Sciatic Nerve Neuralgia-Neuritides Sciatic Nerve Neuralgia-Neuritis