Mononeuropathies

Mononeuropatier

Svensk definition

Sjukdomstillstånd eller skador som är begränsade till en enda perifer nerv eller som inte kan vara tecken på diffus perifer nervfunktionsstörning. Multiplex mononeuropati avser tillstånd kännetecknade av skador på flera enskilda nerver. Mononeuropatier kan ha en rad olika orsaker, som t ex ischemi, fysisk skada, tryckskada, bindvävssjukdomar, belastningsskador eller andra tillstånd.

Engelsk definition

Disease or trauma involving a single peripheral nerve in isolation, or out of proportion to evidence of diffuse peripheral nerve dysfunction. Mononeuropathy multiplex refers to a condition characterized by multiple isolated nerve injuries. Mononeuropathies may result from a wide variety of causes, including ISCHEMIA; traumatic injury; compression; CONNECTIVE TISSUE DISEASES; CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS; and other conditions.

Svenska synonymer

Mononeurit Multipel mononeuropati

Engelska synonymer

Mononeuropathy Mononeuritis Multiplex Mononeuropathy Multiplex Mononeuropathy Multiplex Syndrome Mononeuropathy Multiplex Syndromes Syndrome, Mononeuropathy Multiplex Syndromes, Mononeuropathy Multiplex Mononeuritis Mononeuritides