Interleukin-17

Interleukin-17

Svensk definition

Ett proinflammatoriskt cytokin som främst produceras av T-lymfocyter eller deras förelöpare. IL-17 är homologt med en öppen läsram (ORF) hos Herpesvirus saimiri.

Engelsk definition

A proinflammatory cytokine produced primarily by T-LYMPHOCYTES or their precursors. Several subtypes of interleukin-17 have been identified, each of which is a product of a unique gene.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Interleukin 17 CTLA-8 IL-17 Interleukin-17F Interleukin 17F IL-17F Cytokine ML-1 Cytokine ML 1 Interleukin-17C Interleukin 17C IL-17C Cytokine CX2 CX2, Cytokine Interleukin-17E Interleukin 17E Interleukin-25 Interleukin 25 IL-17E IL 17E Interleukin-17A Interleukin 17A Cytotoxic T lymphocyte-Associated Antigen 8 Cytotoxic T lymphocyte Associated Antigen 8 IL-17A CTLA8 Interleukin-17B Interleukin 17B IL-17B