Gait Ataxia

Okoordinerad gång

Svensk definition

Oförmåga att koordinera normala gångrörelser till följd av nedsatt sensorisk funktion eller feedback. Tillståndet kan ha samband med hjärnsjukdomar, ryggmärgssjukdomar eller sjukdomar i det perifera nervsystemet.

Svenska synonymer

Gångataxi Sensorisk gångataxi

Engelska synonymer

Ataxia, Gait Ataxias, Gait Gait Ataxias Ataxia of Gait Gait Ataxia, Sensory Ataxia, Sensory Gait Ataxias, Sensory Gait Gait Ataxias, Sensory Sensory Gait Ataxia Sensory Gait Ataxias Cerebellar Gait Ataxia Ataxia, Cerebellar Gait Ataxias, Cerebellar Gait Cerebellar Gait Ataxias Gait Ataxia, Cerebellar Gait Ataxias, Cerebellar Cerebellar Gait Cerebellar Gaits Gait, Cerebellar Gaits, Cerebellar