alpha 1-Antitrypsin Deficiency

Alfa 1-antitrypsinbrist

Svensk definition

Primärt manifesterar som lungemfysem och levercirros.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Deficiencies, alpha 1-Antitrypsin Deficiency, alpha 1-Antitrypsin alpha 1 Antitrypsin Deficiency alpha 1-Antitrypsin Deficiencies