Emphysema

Emfysem

Svensk definition

En sjuklig ansamling av luft i vävnader och organ.

Engelsk definition

A pathological accumulation of air in tissues or organs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.