Mediastinal Emphysema

Mediastinalt emfysem

Svensk definition

Närvaro av luft i de mediastinala vävnaderna pga luftläckage från luftrören, oftast som en följd av trauma.

Engelsk definition

Presence of air in the mediastinal tissues due to leakage of air from the tracheobronchial tree, usually as a result of trauma.

Svenska synonymer

Pneumomediastinum

Engelska synonymer

Pneumomediastinum Emphysema, Mediastinal Emphysemas, Mediastinal Mediastinal Emphysemas