Pulmonary Emphysema

Lungemfysem

Svensk definition

En underkategori av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Typiska tecken för sjukdomen är anatomiska förändringar hos lungorna, så som förstorad luftvolym och nedbrytning av alveolarväggarna.

Engelsk definition

Enlargement of air spaces distal to the TERMINAL BRONCHIOLES where gas-exchange normally takes place. This is usually due to destruction of the alveolar wall. Pulmonary emphysema can be classified by the location and distribution of the lesions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Emphysemas, Pulmonary Pulmonary Emphysemas Emphysema, Pulmonary Focal Emphysema Emphysema, Focal Emphysemas, Focal Focal Emphysemas Panacinar Emphysema Emphysema, Panacinar Emphysemas, Panacinar Panacinar Emphysemas Panlobular Emphysema Emphysema, Panlobular Emphysemas, Panlobular Panlobular Emphysemas Centriacinar Emphysema Centriacinar Emphysemas Emphysema, Centriacinar Emphysemas, Centriacinar Centrilobular Emphysema Centrilobular Emphysemas Emphysema, Centrilobular Emphysemas, Centrilobular