Lung Diseases, Obstructive

Lungsjukdomar, obstruktiva

Svensk definition

Alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för luftflödet i luftrören.

Engelsk definition

Any disorder marked by obstruction of conducting airways of the lung. AIRWAY OBSTRUCTION may be acute, chronic, intermittent, or persistent.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lung Disease, Obstructive Obstructive Lung Disease Obstructive Lung Diseases Obstructive Pulmonary Diseases Obstructive Pulmonary Disease Pulmonary Disease, Obstructive Pulmonary Diseases, Obstructive