Pulmonary Disease, Chronic Obstructive

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.

Svenska synonymer

KOL Kronisk luftflödesobstruktion Kronisk obstruktiv luftvägssjukdom

Engelska synonymer

Chronic Obstructive Lung Disease Chronic Obstructive Pulmonary Diseases COAD COPD Chronic Obstructive Airway Disease Chronic Obstructive Pulmonary Disease Airflow Obstruction, Chronic Airflow Obstructions, Chronic Chronic Airflow Obstructions Chronic Airflow Obstruction