Brain-Derived Neurotrophic Factor

BDNF

Svensk definition

En tillväxtfaktor i familjen nervtillväxtfaktorer. I hjärnan har BDNF trofisk (tillväxtfrämjande) verkan på retinala, kolinerga och dopaminerga nervceller, och i det perifera nervsystemet har substand sen verkan på både rörelse- och känselnervceller.

Engelsk definition

A member of the nerve growth factor family of trophic factors. In the brain BDNF has a trophic action on retinal, cholinergic, and dopaminergic neurons, and in the peripheral nervous system it acts on both motor and sensory neurons. (From Kendrew, The Encyclopedia of Molecular Biology, 1994)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Brain Derived Neurotrophic Factor Factor, Brain-Derived Neurotrophic Neurotrophic Factor, Brain-Derived BDNF