Hemorrhagic Fever, Ebola

Hemorragisk feber, Ebola

Svensk definition

En akut blödarfeber med hög dödlighet, kliniskt mycket lik Marburgsjukan, som orsakas av ebolaviruset och som först uppträdde i Sudan och angränsande, nordvästra Zaire. Virusets naturliga värdskap och överföringssätt är ännu okända, men sekundärsmitta sker via direktkontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor.

Engelsk definition

A highly fatal, acute hemorrhagic fever caused by EBOLAVIRUS.

Svenska synonymer

Ebola hemorragisk feber Ebolavirussjukdom

Engelska synonymer

Ebola Infection Infection, Ebola Ebola Virus Disease Ebola Virus Infection Infection, Ebola Virus Virus Infection, Ebola Ebolavirus Infection Ebolavirus Infections Infection, Ebolavirus Infections, Ebolavirus Ebola Hemorrhagic Fever