Ebolavirus

Ebolavirus

Svensk definition

Ett släkte inom familjen Filoviridae med flera distinkta arter av Ebolavirus, var och en med separata stammar. Dessa virus orsakar utbrott av smittsamma blödarsjukdomar (Hemorragisk feber, Ebola) hos människor, oftast med hög dödlighet.

Engelsk definition

A genus in the family FILOVIRIDAE consisting of several distinct species of Ebolavirus, each containing separate strains. These viruses cause outbreaks of a contagious, hemorrhagic disease (HEMORRHAGIC FEVER, EBOLA) in humans, usually with high mortality.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ebolaviruses Ebola-like Viruses Ebola like Viruses Ebola-like Virus Ebola Virus Ebola Viruses Virus, Ebola Viruses, Ebola Ebola Virus, Zaire Zaire Ebola Virus Ebola Virus, Sudan Sudan Ebola Virus Ebola Virus, Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire ebola virus Ebola Virus, Reston Reston Ebola Virus