Filoviridae Infections

Filovirusinfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av virus av familjen Filoviridae. Hos människor yttrar sig infektionerna som ett flertal kliniskt likartade blödarfebrar, men den egentliga, naturliga värden är okänd.

Engelsk definition

Infections with viruses of the family FILOVIRIDAE. The infections in humans consist of a variety of clinically similar viral hemorrhagic fevers but the natural reservoir host is unknown.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Filoviridae Infection Infection, Filoviridae Infections, Filoviridae Filovirus Infections Filovirus Infection Infection, Filovirus