Hemorrhagic Fever, Ebola

Hemorragisk feber, Ebola

Svensk definition

En akut blödarfeber med hög dödlighet, kliniskt mycket lik Marburgsjukan, som orsakas av ebolaviruset och som först uppträdde i Sudan och angränsande, nordvästra Zaire. Virusets naturliga värdskap och överföringssätt är ännu okända, men sekundärsmitta sker via direktkontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor.

Engelsk definition

A highly fatal, acute hemorrhagic fever, clinically very similar to MARBURG VIRUS DISEASE, caused by EBOLAVIRUS, first occurring in the Sudan and adjacent northwestern (what was then) Zaire.

Svenska synonymer

Ebola hemorragisk feber Ebolavirussjukdom

Engelska synonymer

Ebola Infection Infection, Ebola Ebola Virus Infection Infection, Ebola Virus Virus Infection, Ebola Ebola Hemorrhagic Fever Ebola Virus Disease