fas Receptor

fas-receptor

Svensk definition

Differentieringsantigener på ett flertal cellstammar, inklusive lymfoida och lymfoblastoida. Deras primära uppgift är att reglera perifera immunsvar, vilket åstadkoms genom att apoptos sätts igång.

Engelsk definition

A tumor necrosis factor receptor subtype found in a variety of tissues and on activated LYMPHOCYTES. It has specificity for FAS LIGAND and plays a role in regulation of peripheral immune responses and APOPTOSIS. Multiple isoforms of the protein exist due to multiple ALTERNATIVE SPLICING. The activated receptor signals via a conserved death domain that associates with specific TNF RECEPTOR-ASSOCIATED FACTORS in the CYTOPLASM. Mutations in the CD95 gene are associated with cases of autoimmune lymphoproliferative syndrome.

Svenska synonymer

CD95-antigener fas-antigen

Engelska synonymer

Receptor, fas fas Antigen fas Antigens APO-1 Antigen APO 1 Antigen CD95 Antigen TNFRSF6 Receptor Receptor, TNFRSF6 Antigens, CD95 Receptors, fas fas Receptors Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 6 Fas Cell Surface Death Receptor CD95 Antigens