Macrolides

Makrolider

Svensk definition

En grupp makrocykliska föreningar som bildas genom kedjeförlängning av flera propionater och cykliseras till en stor, (vanligen 12-, 14-, 16-) ledad laktonmolekyl. De är ofta glykosylerade. Många av dem är antibiotiska.

Engelsk definition

A group of often glycosylated macrocyclic compounds formed by chain extension of multiple PROPIONATES cyclized into a large (typically 12, 14, or 16)-membered lactone. Macrolides belong to the POLYKETIDES class of natural products, and many members exhibit ANTIBIOTIC properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Macrolide