Propionates

Propionater

Svensk definition

Derivat av propansyra. Här ingår även många olika syraformer, salter, estrar och amider som innehåller strukturen för karboxyl.

Engelsk definition

Derivatives of propionic acid. Included under this heading are a broad variety of acid forms, salts, esters, and amides that contain the carboxyethane structure.

Svenska synonymer

Propiater Propanoater Propionsyror Propionsyraderivater

Engelska synonymer

Propanoates Propionate Propanoate Propionic Acids Acids, Propionic Propanoic Acid Derivatives Derivatives, Propanoic Acid Propanoic Acids Acids, Propanoic Propionic Acid Derivatives Derivatives, Propionic Acid Propanoic Acid Acid, Propanoic