Lactones

Laktoner

Svensk definition

Cykliska estrar av hydroxikarboxylsyror, med en 1-oxacykloalkan-2-on-struktur. Stora, cykliska laktoner med fler än ett dussin atomer är makrolider.

Engelsk definition

Cyclic esters of hydroxy carboxylic acids, containing a 1-oxacycloalkan-2-one structure. Large cyclic lactones of over a dozen atoms are MACROLIDES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lactone