Ivermectin

Ivermektin

Svensk definition

En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett antiparasitärt medel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.

Engelsk definition

A mixture of mostly avermectin H2B1a (RN 71827-03-7) with some avermectin H2B1b (RN 70209-81-3), which are macrolides from STREPTOMYCES avermitilis. It binds glutamate-gated chloride channel to cause increased permeability and hyperpolarization of nerve and muscle cells. It also interacts with other CHLORIDE CHANNELS. It is a broad spectrum antiparasitic that is active against microfilariae of ONCHOCERCA VOLVULUS but not the adult form.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Stromectol Mectizan MK-933 MK 933 MK933 Eqvalan Ivomec