Immunoglobulins, Thyroid-Stimulating

Immunglobuliner, tyreoideastimulerande

Svensk definition

Autoantikroppar som binder till receptorn för tyreoideastimulerande hormon (TSH) på sköldkörtelepitelceller. Autoantikropparna härmar TSH, vilket leder till okontrollerad produktion av sköldkörtelhormon, typisk för Graves sjukdom.

Engelsk definition

Autoantibodies that bind to the thyroid-stimulating hormone (TSH) receptor (RECEPTORS, THYROTROPIN) on thyroid epithelial cells. The autoantibodies mimic TSH causing an unregulated production of thyroid hormones characteristic of GRAVES DISEASE.

Svenska synonymer

Tyreoideastimulerande immunoglobuliner

Engelska synonymer

Antibodies, Thyroid-Stimulating Thyroid-Stimulating Immunoglobulins Thyroid Stimulating Immunoglobulins Thyroid-Stimulating Antibodies Thyroid Stimulating Antibodies Immunoglobulin, Thyroid-Stimulating Immunoglobulin, Thyroid Stimulating Thyroid-Stimulating Immunoglobulin Thyroid Stimulating Immunoglobulin Thyroid Stimulating Antibody Antibody, Thyroid Stimulating Stimulating Antibody, Thyroid Ig Thyroid Stimulating Stimulating, Ig Thyroid Thyroid Stimulating, Ig