Receptors, Thyrotropin

Tyreotropinreceptorer

Svensk definition

Cellyteproteiner som binder hypofysens tyreotropin (även kallad sköldkörtelstimulerande hormon eller TSH) och utlöser intracellulära förändringar hos målcellerna. TSH-receptorer förekommer i nervsystemet och på målceller i sköldkörteln. Autoantikroppar till TSH-receptorer är inblandade i sköldkörtelsjukdomar såsom giftstruma och Hashimotos sjukdom (autoimmun tyreoidit).

Engelsk definition

Cell surface proteins that bind pituitary THYROTROPIN (also named thyroid stimulating hormone or TSH) and trigger intracellular changes of the target cells. TSH receptors are present in the nervous system and on target cells in the thyroid gland. Autoantibodies to TSH receptors are implicated in thyroid diseases such as GRAVES DISEASE and Hashimoto disease (THYROIDITIS, AUTOIMMUNE).

Svenska synonymer

Receptorer, tyreotropin LATS receptorer Tyreoideastimulerande hormonreceptorer TSH receptor Receptor, LAST immunoglobuliner

Engelska synonymer

Thyrotropin Receptors Thyroid Stimulating Hormone Receptor TSH Receptors Receptors, Thyroid Stimulating Hormone Receptors, TSH TSH Receptor Receptor, TSH Thyrotropin Receptor Receptor, Thyrotropin Thyroid Stimulating Hormone Receptors Receptors, Long-Acting Thyroid Stimulator Receptors, Long Acting Thyroid Stimulator Receptor, LATS Immunoglobulins Receptors, LATS LATS Receptors