Thyroiditis, Autoimmune

Tyreoidit, autoimmun

Svensk definition

Inflammatorisk sjukdom i sköldkörteln på grund av autoimmunitet som leder till lymfocytär infiltrering av körteln. Tillståndet kännetecknas av förekomsten av cirkulerande tyreoida antigen-specifika T-lymfocyter och autoantikroppar. De kliniska tecknen kan variera från hypotyreos till tyreotoxikos beroende på typen av autoimmun sköldkörtelinflammation.

Engelsk definition

Inflammatory disease of the THYROID GLAND due to autoimmune responses leading to lymphocytic infiltration of the gland. It is characterized by the presence of circulating thyroid antigen-specific T-CELLS and thyroid AUTOANTIBODIES. The clinical signs can range from HYPOTHYROIDISM to THYROTOXICOSIS depending on the type of autoimmune thyroiditis.

Svenska synonymer

Autoimmun tyreoidit Lymfoid tyreoidit

Engelska synonymer

Autoimmune Thyroiditides Thyroiditides, Autoimmune Autoimmune Thyroiditis Thyroiditis, Lymphocytic Lymphocytic Thyroiditides Lymphocytic Thyroiditis Thyroiditides, Lymphocytic Thyroiditis, Lymphomatous Lymphomatous Thyroiditides Lymphomatous Thyroiditis Thyroiditides, Lymphomatous