Hashimoto Disease

Hashimotos sjukdom

Svensk definition

Kronisk, autoimmun tyreoidit som kännetecknas av förekomsten av höga serumnivåer av sköldkörtelautoantikroppar, struma och hypotyreos.

Svenska synonymer

Hashimotos struma Hashimotos tyreoidit Hashimotos syndrom Kronisk lymfocytisk tyreoidit

Engelska synonymer

Disease, Hashimoto Hashimoto Struma Hashimoto Thyroiditis Hashimoto Thyroiditides Thyroiditides, Hashimoto Thyroiditis, Hashimoto Hashimoto's Syndrome Hashimoto Syndrome Hashimoto's Syndromes Hashimotos Syndrome Syndrome, Hashimoto's Syndromes, Hashimoto's Hashimoto's Struma Chronic Lymphocytic Thyroiditis Chronic Lymphocytic Thyroiditides Lymphocytic Thyroiditides, Chronic Lymphocytic Thyroiditis, Chronic Thyroiditides, Chronic Lymphocytic Thyroiditis, Chronic Lymphocytic Hashimoto's Disease Disease, Hashimoto's Hashimotos Disease