Fibroadenoma

Fibroadenom

Svensk definition

Ett adenom med innehåll av fibrös vävnad. Det måste särskiljas från adenofibrom, som är en tumör bestående av bindväv (fibrom) med körtelstrukturer (adenostrukturer).

Engelsk definition

An adenoma containing fibrous tissue. It should be differentiated from ADENOFIBROMA which is a tumor composed of connective tissue (fibroma) containing glandular (adeno-) structures. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibroadenomas