Peer Review, Health Care

Kollegial granskning inom hälso- och sjukvård

Svensk definition

Löpande eller retrospektiv granskning av sjukvårdsrutiners kvalitet och effektivitet, genomförd av sakkunniga, praktiserande medicinska experter på uppdrag av annan sjukvårdspersonal.

Engelsk definition

The concurrent or retrospective review by practicing physicians or other health professionals of the quality and efficiency of patient care practices or services ordered or performed by other physicians or other health professionals (From The Facts On File Dictionary of Health Care Management, 1988).

Svenska synonymer

Peer review inom hälso- och sjukvård Referentbedömning inom hälso- och sjukvård

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.