Ichthyosis, Lamellar

Iktyos, lamellär

Svensk definition

Kronisk, medfödd iktyos med autosomalt recessiv nedärvning. Nyfödda är oftast inneslutna i ett lamellärt membran som fjällar av inom några få veckor. Fjällningen är fullt utbredd, med gråbruna, fyrsidiga fjäll som sitter fast i mitten, men har fria kanter. I vissa fall kan fjällen vara så tjocka att de liknar hornplattor.

Engelsk definition

A chronic, congenital ichthyosis inherited as an autosomal recessive trait. Infants are usually born encased in a collodion membrane which sheds within a few weeks. Scaling is generalized and marked with grayish-brown quadrilateral scales, adherent at their centers and free at the edges. In some cases, scales are so thick that they resemble armored plate.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Congenital Nonbullous Ichthyosiform Erythroderma Nonbullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma Lamellar Ichthyoses Nonbullous Congenital Lamellar Ichthyosis Congenital Ichthyosiform Erythroderma, Nonbullous Lamellar Ichthyosis Ichthyoses, Lamellar Ichthyose, Lamellar Lamellar Ichthyose Erythroderma Ichthyosiforme, Nonbullous Erythroderma Ichthyosiformes, Nonbullous Ichthyosiforme, Nonbullous Erythroderma Ichthyosiformes, Nonbullous Erythroderma Nonbullous Erythroderma Ichthyosiforme Nonbullous Erythroderma Ichthyosiformes Ichthyosiform Erythroderma, Nonbullous Congenital Ichthyosis Congenita II Congenita II, Ichthyosis Congenita IIs, Ichthyosis Ichthyosis Congenita IIs Harlequin Fetus Fetus, Harlequin Harlequin Baby Syndrome Baby Syndrome, Harlequin Baby Syndromes, Harlequin Harlequin Baby Syndromes Syndrome, Harlequin Baby Syndromes, Harlequin Baby Harlequin Ichthyosis Harlequin Ichthyoses Ichthyoses, Harlequin Ichthyosis, Harlequin Ichthyosis Congenita I Lamellar Ichthyosis, Type 1 Ichthyosis, Lamellar, 1 Ichthyosis Congenita Lamellar Exfoliation of Newborn Newborn Lamellar Exfoliation Newborn Lamellar Exfoliations Collodion Fetus Fetus, Collodion Collodion Baby Syndrome Baby Syndrome, Collodion Baby Syndromes, Collodion Collodion Baby Syndromes Syndrome, Collodion Baby Syndromes, Collodion Baby Desquamation of Newborn Newborn Desquamation Newborn Desquamations