Enzootic Bovine Leukosis

Enzootisk bovin leukos

Svensk definition

En lymfoid tumörsjukdom hos nötkreatur, orsakad av bovint leukemivirus. EBL kan anta formen av lymfosarkom, malignt lymfom eller leukemi, men maligna celler är inte alltid påvisbara i blodet. Syn. EBL.

Engelsk definition

A lymphoid neoplastic disease in cattle caused by the bovine leukemia virus. Enzootic bovine leukosis may take the form of lymphosarcoma, malignant lymphoma, or leukemia but the presence of malignant cells in the blood is not a consistent finding.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bovine Leukoses, Enzootic Bovine Leukosis, Enzootic Enzootic Bovine Leukoses Leukoses, Enzootic Bovine Leukosis, Enzootic Bovine Leukosis, Bovine Bovine Leukosis Bovine Leukoses Leukoses, Bovine Lymphoma, Bovine Bovine Lymphoma Bovine Lymphomas Lymphomas, Bovine Lymphosarcoma, Bovine Bovine Lymphosarcoma Bovine Lymphosarcomas Lymphosarcomas, Bovine Bovine Leukemia Bovine Leukemias Leukemias, Bovine Leukemia, Bovine