Glomerulonephritis, Membranous

Glomerulonefrit, membranös

Svensk definition

En glomerulär sjukdom som kliniskt kännetecknas av proteinuri och ibland andra njursyndromsdrag. Histologiskt utmärker den sig genom avlagringar mellan kapillärväggarnas epitelskikt och basmembran och förtjockning av membranet. Ett annat särdrag är utskott i form av taggar i membranet mellan epitelavlagringarna. avlagringarna anses utgöras av antigen-antikroppkomplex.

Engelsk definition

A type of glomerulonephritis that is characterized by the accumulation of immune deposits (COMPLEMENT MEMBRANE ATTACK COMPLEX) on the outer aspect of the GLOMERULAR BASEMENT MEMBRANE. It progresses from subepithelial dense deposits, to basement membrane reaction and eventual thickening of the basement membrane.

Svenska synonymer

Membranös glomerulonefrit

Engelska synonymer

Glomerulonephritides, Membranous Membranous Glomerulonephritides Membranous Glomerulonephritis Nephropathy, Membranous Membranous Glomerulopathy Glomerulopathy, Membranous Membranous Nephropathy Extramembranous Glomerulopathy Glomerulopathy, Extramembranous Membranous Glomerulonephropathy Glomerulonephropathy, Membranous Idiopathic Membranous Glomerulonephritis Glomerulonephritides, Idiopathic Membranous Glomerulonephritis, Idiopathic Membranous Idiopathic Membranous Glomerulonephritides Membranous Glomerulonephritides, Idiopathic Membranous Glomerulonephritis, Idiopathic Idiopathic Membranous Nephropathy Membranous Nephropathy, Idiopathic Nephropathy, Idiopathic Membranous Heymann Nephritis Nephritis, Heymann