Churg-Strauss Syndrome

Churg-Strauss syndrom

Svensk definition

Utbredd, nekrotiserande angit med granulom, ofta med lungpåverkan. Astma eller luftvägsinfektioner kan föregå påvisad vaskulit. Eosinofili och lungpåverkan skiljer detta sjukdomstillstånd från polyart eritis nodosa.

Engelsk definition

Widespread necrotizing angiitis with granulomas. Pulmonary involvement is frequent. Asthma or other respiratory infection may precede evidence of vasculitis. Eosinophilia and lung involvement differentiate this disease from POLYARTERITIS NODOSA.

Svenska synonymer

Allergisk angit

Engelska synonymer

Churg Strauss Syndrome Syndrome, Churg-Strauss Allergic Granulomatous Angiitis Allergic Granulomatous Angiitides Angiitides, Allergic Granulomatous Granulomatous Angiitides, Allergic Granulomatous Angiitis, Allergic Angiitis, Allergic Granulomatous Vasculitis, Churg-Strauss Churg-Strauss Vasculitis Vasculitis, Churg Strauss Allergic Angiitis and Granulomatosis Allergic Granulomatosis Allergic Granulomatoses Granulomatoses, Allergic Granulomatosis, Allergic Allergic Granulomatous and Angiitis Eosinophilic Granulomatous Vasculitis Eosinophilic Granulomatous Vasculitides Granulomatous Vasculitides, Eosinophilic Granulomatous Vasculitis, Eosinophilic Vasculitides, Eosinophilic Granulomatous Vasculitis, Eosinophilic Granulomatous Allergic Angiitis Allergic Angiitides Angiitides, Allergic Angiitis, Allergic Granulomatous Allergic Angiitis Allergic Angiitides, Granulomatous Allergic Angiitis, Granulomatous Angiitides, Granulomatous Allergic Angiitis, Granulomatous Allergic Granulomatous Allergic Angiitides