Transsexualism

Transsexualism

Svensk definition

Uttryck av en könsidentitet som inte är konsekvent med eller inte kulturellt associerat med individens kön vid födseln, kombinerat med en önskan att permanent övergå till det kön man identifierar sig med.

Engelsk definition

Expression of a GENDER IDENTITY inconsistent with, or not culturally-associated with the gender assigned to an individual at birth, combined with the desire to permanently transition to the gender with which they identify.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Transgenderism