Gender Identity

Könsidentitet

Svensk definition

En persons egenuppfattning av att vara manlig eller kvinnlig, eller osäker härvidlag, utifrån fysiska särdrag, föräldragensvar och psykologiskt och socialt tryck. Detta är den inre upplevelsen av könsroll.

Engelsk definition

A person's concept of self as being male and masculine or female and feminine, or ambivalent, based in part on physical characteristics, parental responses, and psychological and social pressures. It is the internal experience of gender role.

Svenska synonymer

Könsroller Genusidentitet Genus Mäns roll Kvinnors roll

Engelska synonymer

Gender Identities Identity, Gender Gender