Defense Mechanisms

Försvarsmekanismer

Svensk definition

Omedvetna processer hos enskilda individer eller grupper av individer för att hantera impulser, känslor eller tankar som inte medvetet kan accepteras. Olika typer av försvarsmekanismer är reaktionsbildning, projicering och inåtvänd aggression.

Engelsk definition

Unconscious process used by an individual or a group of individuals in order to cope with impulses, feelings or ideas which are not acceptable at their conscious level; various types include reaction formation, projection and self reversal.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mechanisms, Defense