Thinness

Magerhet

Svensk definition

Tillstånd kännetecknat av lite muskelvävnad/mjukvävnad på kroppen, vanligen definierat som kroppsvikt under standard med hänsyn till skelett och fysiska värden. Beroende på ålder, kön och genetiska förutsättningar anses BMI lägre än 18,5 som undervikt.

Engelsk definition

A state of insufficient flesh on the body usually defined as having a body weight less than skeletal and physical standards. Depending on age, sex, and genetic background, a BODY MASS INDEX of less than 18.5 is considered as underweight.

Svenska synonymer

Undervikt Tunnhet

Engelska synonymer

Leanness Underweight